25 Nisan 2018 Çarşamba

Halk Biliminin KonularıHalk Biliminin Konuları

Sözlü Kültür / Halk Edebiyatı
Halk ağzı, adlandırmalar / lakaplar, selamlaşmalar, yeminler, atasözü ve deyimler, dualar ve beddualar, tekerlemeler, bilmeceler, maniler, türküler, destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri, masallar, fıkralar, mahalli tiplemeler

Halk Müziği / oyun ve eğlenceleri
Halk müziği (müziğin özellikleri, müzik türleri ve çalgılar)
Halk oyunları
Çocuk ve yetişkin oyunları, oyuncaklar
Geleneksel sporlar (güreş, boğa güreşi, rekabete dayalı faaliyetler, atmacacılık, av vs.)
Eğlenceler (temsiller/köy tiyatrosu): Rize’de köy tiyatrosu yok, bu başlığın altında tahta arabalar ve tahta kızaklarla yapılan kayak gibi eğlenceler yazılabilir.

Gelenek, görenek ve inançlar
Töre, halk hukuku
Törenler (doğum, sünnet, askerlik, evlilik, bayram, hac, cenaze, takvime bağlı ritüeller)
Halk hekimliği ve halk veterinerliği (bitki adlandırmaları da bu başlık altında verilebilir)
Halk inançları (doğal ve doğaüstü varlıklar hakkındaki inanışlar, takvime bağlı inançlar, yatırlar ve bunlarla ilgili inanışlar, nazar, büyü vs. konular)
Sosyal yapı (imeceler, komşuluk ilişkileri, aile yapısı)
İnanç yapısı (dinî hassasiyetler, ziyaret yerleri, hayır işleri)
Halk takvimi ve takvime bağlı inançlar
Halk meteorolojisi

Maddi Kültür
El sanatları (kullanılan malzemeye göre tasnif edilerek icra edilen sanatlar/zanaatlar anlatılmalı)
Giyim-kuşam süslenme (kadın, erkek ve çocuk giyimi, belirli günlere özel giyim şekli ve mesleki kıyafetler)
Halk mimarisi (geleneksel meskenler, yapı malzemeleri, mesken kullanımı, ev içi ve eşyalar)
Halk teknolojileri (ısınma, aydınlatma, taşıma araçları vs.)
Halk ekonomisi
Mutfak kültürü
Halk matematiği (ölçü sistemleri ve ifadeleri)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder